woensdag 23 januari 2008

helaas...

mijn laatste stageweek is aangebroken en ik mis meteen al 1 dag van het afscheid wat ik echt heel erg jammer vind..
Ik ben afgelopen weekend in elkaar geschopt om niks dus echt zinloos geweld!! ik ga proberen donderdag en vrijdag wel aanwezig te zijn, zodat ik nog een beetje op een leuke manier mijn stage af kan ronden en afscheid kan nemen van iedereen...

maandag 21 januari 2008

Verjaardag!!


Woensdag 16 januari was ik jarig en heb ik mijn verjaardag gevierd op mijn stage 3 dagen lang ik voelde me toen ook echt wel heel erg jarig omdat er de hele week voor me werk gezongen elke dag weer..
In deze dagen heb ik getrakteerd op soesjes en tompoesen voor de leidsters nou ze vonden het allemaal heel erg lekker gelukkig hihi
van een paar kinderen heb ik tekeningen gekregen voor mij verjaardag...
21 jaar alweer zeiden een paar kinderen dan ben jij ook wel oud.

scheerschuim!!!


afgelopen vrijdag 18 januari had mijn stagebegeleidster scheerschuim meegenomen...
we gingen 's middags met alle kinderen aan tafel zitten, schortje aan en allemaal scheerschuim op de tafel spuiten totdat de bus leeg was.
de kinderen mochten allemaal voelen en kliederen met het schuim, al gauw werd het 1 grote smeerboel en ging ik meedoen samen met de leidster van de groep dit was echt super geweldig alle kinderen vonden het zoo verschrikkelijk leuk om te doen. het hele lokaal zat onder het schuim en wij ook allemaal...
het was super gezellig toen al het scheerschuim op was hebben we samen met alle kinderen alles opgeruimd..

Hoe kan ik reageren op storend gedrag?


Negeren
Je kan je kind negeren door de kamer uit te gaan of door te doen alsof je je kind niet hoort. Als je kind bijvoorbeeld weigert zijn blokken op te ruimen, kan je zeggen dat je pas tijd hebt als de blokken opgeruimd zijn en ondertussen gewoon voortdoen met je eigen werk.
Aanvankelijk zal het storend gedrag toenemen, maar als je volhoudt, zal het afnemen. Wanneer je kind bijvoorbeeld in de supermarkt een driftbui krijgt omdat het geen snoep krijgt, is het raadzaam zijn gedrag te negeren. Dit zal in deze situatie moeilijk zijn, maar uiteindelijk zal de driftbui verminderen of overgaan.
Negeer je kind nooit bij gevaarlijk gedrag.


Gedrag afkeuren
Een vorm van straffen is het gedrag afkeuren. Dit kan je duidelijk maken door de inhoud van de straf en door met je houding en je stem te laten merken dat je het meent. Bijvoorbeeld: “Nee, je mag de tv niet aanzetten”, “Stop, kijk uit voordat je oversteekt”, “Ik vind het niet leuk dat je je voeten niet hebt afgeveegd.”
Keur het gedrag af, niet je kind. Zeg: “Ik vind het niet flink van jou dat je mij niet wil helpen” en niet “Je bent niet flink.”
Je kind de negatieve gevolgen zelf laten dragen
Je kind zelf de schade laten aanvoelen is ook een manier om te straffen. Hierdoor leert het kind wat de gevolgen van zijn gedrag kunnen zijn. Als je kind bijvoorbeeld met vuile schoenen is binnengekomen, kan je zeggen: “Nu heb ik geen tijd om met jou te spelen. Ik heb te veel werk om alles proper te maken.”
Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de leeftijd van je kind en met wat je kind al kan. Laat je kind bijvoorbeeld de tafel niet zelf afruimen als het hier nog te jong voor is.


Je kind apart zetten
Je kind even in de gang, in de hoek of tegen de muur zetten is een vorm van straffen. Soms is dit echt nodig om je kind tot rust te laten komen. Het kan dan ook even nadenken over wat het heeft gedaan. Als ouder kan je ook zelf even tot rust komen als het je allemaal te veel wordt en je anders misschien “domme dingen” gaat doen.

Belangrijk is om zelf rustig te blijven en aan je kind te zeggen waarom het even apart gezet wordt. Het heeft ook geen zin je kind lang apart te zetten. Belangrijk is dat je rekening houdt met de leeftijd van je kind.
Als regel geldt: 1 minuut per leeftijd.
Een kind van 3 kan je dus 3 minuten apart zetten. Je kan ook zeggen aan je kind dat het mag terugkomen als het opnieuw rustig is.
Zet je kind ook niet op een ongezellige plaats: het is niet de bedoeling dat je kind bang wordt en nog meer in de war raakt. Je zet je kind ook het best niet op de slaapkamer: het zou de slaapkamer dan kunnen associëren met “stout zijn”. Een slaapkamer moet juist aantrekkelijk zijn: een veilige plek om te slapen.

Iets geven of laten doen wat niet prettig is of iets prettigs wegnemen

Je kan je kind straffen door het iets te laten doen wat het niet leuk vindt, bijvoorbeeld de afwas doen of de tafel dekken. Deze manier van straffen zal je eerder toepassen bij oudere kinderen. Peuters laat je meestal geen dingen doen die ze echt niet graag doen. Je kan je kind ook verbieden om iets te doen wat het leuk vindt, bijvoorbeeld tv-kijken of buiten spelen.
Het is nodig dat hierover duidelijke afspraken worden gemaakt en dat de gevolgen vooraf aangekondigd zijn. Zorg er ook voor dat de straf in verhouding staat tot de overtreding en dus niet te zwaar is.
Voer je straf ook werkelijk uit en zorg ervoor dat beide partners eensgezind zijn over de straf

maandag 7 januari 2008

sinterklaas + kerstmis

de maand december is op een BSO gigantisch chaötisch de kinderen zijn heel erg opgelaten en druk...
5 december was dit jaar op een woensdag dan is de BSO waar ik stage loop altijd gesloten.
We hebben daarom de dag erna sinterklaas gevierd met de kinderen dat was super gezellig.
We gingen met alle kinderen naar het lokaal boven, waar meer ruimte is om te zitten met zoveel kinderen...
alle kinderen kregen snoep en drinken, we gingen liedjes zingen etc.
Daarna samen alle kadootjes uitgepakt.

wat ga ik doen na dit schooljaar..

toen ik naar de middelbare school ging had ik al zoiets van ik wil SPW-3 hebben en als ik dit heb wil ik stoppen en aan het werk.
na mijn middelbare school ben ik daarom ook helpende welzijn gaan doen wat 2 jaar duurde en heel erg makkelijk was.
Toen ik dan eindelijk naar SPW mocht was ik dan ook helemaal gelukkig en blij...
In al die jaren heb ik nog gedacht naar SPW stop ik en zo denk ik er nu ook nog steeds over in mei 2008 ben ik klaar met school en hoop dan ook echt dat ik dit haal, omdat ik graag aan het werk wil en nog weinig zin heb om te leren.

Wat is kinderopvang

Binnen in de kinderopvanginstelling proberen ze, in een zoveel mogelijk huiselijke sfeer, de kinderen van 0 tot 14 jaar op te vangen in zowel horizontaal als verticale samengestelde groepen.Een horizontale groep is een groep voor kinderen van dezelfde leeftijd en een verticale groep is een groep met kinderen van allerlei leeftijdenDe groepsruimten zijn warm en gezellig ingericht, zodat de kinderen zich er thuis en geborgen voelen. De kinderen worden individueel benaderd en wordt de mogelijkheid geboden om zich op eigen niveau te ontwikkelen.Het spel materiaal is zowel binnen als buiten van degelijk en goed schoon te houden materiaal. Tevens voldoen de groepsruimten aan de landelijke eisen die gesteld worden aan de kinderopvang

voor- & nadelen kinderopvang + mening

Het gevoel dat je jouw kind in de steek laat als je het naar een kinderopvang brengt, hoeft niet terecht te zijn. Kinderopvang is in Nederland goed geregeld en het kan een positieve invloed hebben op jouw kind. De kwaliteit van de kinderdagverblijven is door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Leiden beoordeeld. De overheid is mede debet aan de hoge kwaliteit van de kinderdagverblijven. Zij heeft eisen gesteld aan bijvoorbeeld de opleiding van de verzorgers en de kindergroepsgrootte. Als gekeken wordt naar de kwaliteit, zoals de dagelijkse individuele zorg voor de kinderen; de activiteiten die van belang zijn voor hun ontwikkeling en het interieur dan blijkt dat in geen enkel ander land de kinderdag- verblijven zo goed zijn geregeld als in Nederland.
De voordelen van jouw kind(eren) naar kinderopvang te brengen zijn onder andere:
Jij / je partner kan (gedeeltelijk) in het arbeidsproces blijven
Je partner of jij hebt de gelegenheid om enkele dingen te doen/ regelen waar je anders niet meer aan toe komt
Er hoeft geen beroep gedaan te worden op familie of kennissen
Je bent altijd verzekerd van opvang (handig in onverwachte situaties)
Jouw kind ontwikkelt zich, door met anderen in aanraking te komen en door in een andere omgeving te zijn
NadelenBij de voordelen van kinderopvang kunnen kanttekeningen geplaatst worden. Door een kinderopvang wordt de opvoeding van de ouders gedeeltelijk overgenomen. In de praktijk blijkt dat ouders en leidsters bijna nooit overleggen over hun opvoedingsstandpunt en hoe het gehanteerd zal worden. Het kan voor een kind verwarrend zijn om (verschillende) opvoeders te hebben die niet steeds hetzelfde patroon volgen. Echter, omdat de situatie bij een kinderopvang anders is dan thuis, hoeft dit in de praktijk niet tot problemen te leiden. Een kind kan snel aanvoelen dat in een andere situatie andere regels gelden.
Doordat jouw kind in een omgeving komt met andere kinderen loopt het eerder kans om besmet te worden met een ziekte. Natuurlijk wordt dit door de kinderopvang zo goed mogelijk tegen gegaan door zieke kinderen te weren. Je dient daarom ook altijd een oppas achter de hand te hebben in het geval dat jouw kind ziek is.Mijn mening:
op dit moment denk ik hier nog over na.
ik zou op dit moment ervoor kiezen om mijn kind niet naar een kinderdagverblijf te doen, omdat ik zelf graag bij de opvoeding van mijn kinderen betrokken wil zijn. en er zelf bij wil zijn als ze bijvoorbeeld hun eerste stapje nemen..
maar als je later kinderen krijgt weet je natuurlijk niet in welke situatie je terecht komt en of dit wel mogelijk is om jou kind thuis te houden en niet te gaan werken. daarom kan ik hier eigenlijk nog niet helemaal goed over oordelen.

Ziekenhuis begint crèche voor bezoekers

ALMELO - Klanten van het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo die hun kinderen niet mee willen nemen op ziekenbezoek of naar de dokter, kunnen hun kroost vanaf eind volgend jaar een paar uur onderbrengen in de crèche, die het ziekenhuis samen met Kinderopvang De Cirkel begint.

Wat is Kindermishandeling???

RAAK beschouwt kindermishandeling als een schending van de rechten van het kind. Deze worden geschonden door toedoen of nalaten van degenen van wie het kind het meest afhankelijk is. RAAK vat kindermishandeling op als een spectrum van activiteiten waarin ouders het kind van lichte, ernstige tot fatale mate geweld aandoen. In haar extreme vorm is kindermishandeling het resultaat van alles wat er allemaal mis kan gaan in de opvoeding van kinderen. Ook met de beste bedoelingen blijven ouders feilbare mensen, en is opvoeding een moeilijke en vaak zware taak. Daarom pleit RAAK voor de opvoedingsondersteuning voor de (toekomstige) ouders en opvoeders. Opvoeders moeten weten wat opvoeden betekent. De samenleving moet in de volle breedte voorbereid zijn op haar verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen. De overheid is en blijft de probleemeigenaar als het om kindermishandeling gaat. De politiek en de samenleving moeten zich vastberaden inzetten voor de preventie en bestrijding van kindermishandeling.

opdrachten stage....


ik vind dat aan het begin van onze stage we ineens heel erg veel opdrachten op ons af kwamen.

stressen stressen was dat even om alles goed en op tijd af te krijgen.

Ik dacht waarom heb ik dat altijd, maar al gauw bleek dat iedereen het heel erg veel vond.

De maand december werd eigenlijk een stuk rustiger gelukkig, hierdoor kon ik veel meer leuke dingen doen met de kinderen en ze nog beter leren kennen omdat ik meer tijd voor ze had.

maandag 26 november 2007

1e 2 weken op mijn nieuwe stage


Ik ben nu stage aan het lopen op een BSO in delden, kindercentrum de speeldoos het begin was allemaal best spannend en nieuw, eerst even de kat uit de boom kijken dus.

Mijn vorige stage was een kinderdagdagverblijf in goor en dat was een hele omslag met leeftijd & de manier waarop de kinderen reageren. Maar het is denk ik wel goed dat ik de BSO heb gekozen, zo weet ik tussen de kinderopvang en de BSO ook het verschil.
De eerste week was heel erg wennen zoveel kinderen ineens op 1 dag maximaal 30 & al die namen ik dacht die ga ik nooit allemaal onthouden.
Maar dat is even wennen en de kinderen leren kennen en denk/hoop dat het dan allemaal een stuk makkelijker word.Ze hebben op de BSO echt veel meer vrijheid en minder structuur, omdat het eigenlijk gewoon hun vrije tijd is en ze kunnen doen waar ze zelf zin in hebben er zijn natuurlijk regels en niet alles kan maar in overleg kan er heel veel.Zoals de computer gaat niet voor 5 uur aan en de tv ook niet.
Als het zo doorgaat dan word dit een leuke stage, de leidsters zijn leuk en gezellig en kan over mijn gevoel praten als dit nodig is.Als ik op stage ben dan ben ik 9 van de 10 keer vrolijk want met kinderen werken vind ik echt super.

activiteit vogelverschrikkers
Ik heb met een aantal kinderen van de BSO een activiteit gedaan voor de herfst. Vogelverschrikkers maken.


Ik heb voor deze activiteit een boekje voorgelezen waarin een vogelverschrikker de groentes en allerlei dingen goed hield doordat de vogelverschrikkers de kraaien weg hielden.
Hierdoor raakten de kinderen heel erg enthousiast en kregen ze allemaal leuke ideetjes voor hun vogelverschrikker.


De kinderen die deze activiteit wouden doen waren heel erg enthousiast en er kwamen dan ook heel veel verschillende vogelverschrikkers met verschillende kleertjes, hoedjes, broekjes, rokjes etc. je kon het zo gek niet bedenken. Doordat de kinderen het zo leuk vonden werd ik zelf ook helemaal enthousiast. Ik heb bij deze activiteit dan ook mijn doelen behaald en mijn doelen waren, de kinderen vermaken, iets kunnen leren, een leuke les kunnen geven en complimentjes geven.

benodigheden:  • grote satéprikkers

  • lijm

  • schaar

  • plakband

  • stiften

  • stro

  • lint

  • stof