maandag 7 januari 2008

Wat is Kindermishandeling???

RAAK beschouwt kindermishandeling als een schending van de rechten van het kind. Deze worden geschonden door toedoen of nalaten van degenen van wie het kind het meest afhankelijk is. RAAK vat kindermishandeling op als een spectrum van activiteiten waarin ouders het kind van lichte, ernstige tot fatale mate geweld aandoen. In haar extreme vorm is kindermishandeling het resultaat van alles wat er allemaal mis kan gaan in de opvoeding van kinderen. Ook met de beste bedoelingen blijven ouders feilbare mensen, en is opvoeding een moeilijke en vaak zware taak. Daarom pleit RAAK voor de opvoedingsondersteuning voor de (toekomstige) ouders en opvoeders. Opvoeders moeten weten wat opvoeden betekent. De samenleving moet in de volle breedte voorbereid zijn op haar verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen. De overheid is en blijft de probleemeigenaar als het om kindermishandeling gaat. De politiek en de samenleving moeten zich vastberaden inzetten voor de preventie en bestrijding van kindermishandeling.

Geen opmerkingen: