maandag 7 januari 2008

voor- & nadelen kinderopvang + mening

Het gevoel dat je jouw kind in de steek laat als je het naar een kinderopvang brengt, hoeft niet terecht te zijn. Kinderopvang is in Nederland goed geregeld en het kan een positieve invloed hebben op jouw kind. De kwaliteit van de kinderdagverblijven is door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Leiden beoordeeld. De overheid is mede debet aan de hoge kwaliteit van de kinderdagverblijven. Zij heeft eisen gesteld aan bijvoorbeeld de opleiding van de verzorgers en de kindergroepsgrootte. Als gekeken wordt naar de kwaliteit, zoals de dagelijkse individuele zorg voor de kinderen; de activiteiten die van belang zijn voor hun ontwikkeling en het interieur dan blijkt dat in geen enkel ander land de kinderdag- verblijven zo goed zijn geregeld als in Nederland.
De voordelen van jouw kind(eren) naar kinderopvang te brengen zijn onder andere:
Jij / je partner kan (gedeeltelijk) in het arbeidsproces blijven
Je partner of jij hebt de gelegenheid om enkele dingen te doen/ regelen waar je anders niet meer aan toe komt
Er hoeft geen beroep gedaan te worden op familie of kennissen
Je bent altijd verzekerd van opvang (handig in onverwachte situaties)
Jouw kind ontwikkelt zich, door met anderen in aanraking te komen en door in een andere omgeving te zijn
NadelenBij de voordelen van kinderopvang kunnen kanttekeningen geplaatst worden. Door een kinderopvang wordt de opvoeding van de ouders gedeeltelijk overgenomen. In de praktijk blijkt dat ouders en leidsters bijna nooit overleggen over hun opvoedingsstandpunt en hoe het gehanteerd zal worden. Het kan voor een kind verwarrend zijn om (verschillende) opvoeders te hebben die niet steeds hetzelfde patroon volgen. Echter, omdat de situatie bij een kinderopvang anders is dan thuis, hoeft dit in de praktijk niet tot problemen te leiden. Een kind kan snel aanvoelen dat in een andere situatie andere regels gelden.
Doordat jouw kind in een omgeving komt met andere kinderen loopt het eerder kans om besmet te worden met een ziekte. Natuurlijk wordt dit door de kinderopvang zo goed mogelijk tegen gegaan door zieke kinderen te weren. Je dient daarom ook altijd een oppas achter de hand te hebben in het geval dat jouw kind ziek is.Mijn mening:
op dit moment denk ik hier nog over na.
ik zou op dit moment ervoor kiezen om mijn kind niet naar een kinderdagverblijf te doen, omdat ik zelf graag bij de opvoeding van mijn kinderen betrokken wil zijn. en er zelf bij wil zijn als ze bijvoorbeeld hun eerste stapje nemen..
maar als je later kinderen krijgt weet je natuurlijk niet in welke situatie je terecht komt en of dit wel mogelijk is om jou kind thuis te houden en niet te gaan werken. daarom kan ik hier eigenlijk nog niet helemaal goed over oordelen.

Geen opmerkingen: